जून्या आठवनी
« on: January 19, 2011, 06:45:54 PM »
आठवूनी त्या जून्या आठवनी विसरतो क्षणभरी

भरतीची लाट येते मजं पापन्यांच्या किनारी