Chota Kavi

*
स्त्रियांवरती भाषण देणारा
बायकोला ठेवतो दडपणात
काय यांची औकाद असेल
देवाघरच्या दर्पणात
*