msanglikar

शिवानीचं लग्न: भाग 1
« on: July 07, 2015, 01:23:38 PM »
शिवानी द ग्रेट या कथेचा 8वा भाग
शिवानीचं लग्न: भाग 1
By महावीर सांगलीकर

‘मग नोंदवायचं का तुझे नाव?’
‘मामा, खरं सांगू?’
‘काय?’
‘आता माझ्या लग्नाच्या बाबतीत मी इनडिफरन्ट झाले आहे. माझं लग्न झालं काय आणि न झालं काय, मला कांहीच फरक पडत नाही. मला आता इच्छाच उरली नाही लग्नाची’
‘शिवानी! हा तुझा आणखीन एक ब्लॉक! तुझ्या इच्छा पूर्ण होण्यात तुझं मन एक मोठा अडसर ठरलं आहे. तू कधी कधी खूप निगेटिव्ह बोलत असतेस. तू तुझ्या मनात अनेक ब्लॉक्स उभे करून ठेवले आहेत. त्यामुळं तुला तुझं चांगलं भविष्य दिसतच नाही. कसले गं तुझे विचार? असे विचार करत असशील तर खरंच तुझं लग्न होणार नाही’
‘काय फरक पडतो नाही झालं तर?’ ती म्हणाली.

त्यानं कपाळाला हात लावला. मग म्हणाला, ‘शिवानी, तुझं लग्न होणार आहे. लवकरच. तुला पाहिजे तशा मुलाशी. पण आधी तुझ्या मनातले उरले सुरले सगळे निगेटिव्ह विचार काढून टाक. तुला तुझ्या मनातले ब्लॉक्स काढून टाकायलाच पाहिजेत’
‘ते कसे काढणार?’
त्यानं क्षणभर विचार केला. मग म्हणाला, “आजवर मी तुझ्या डोक्यावर अनेकदा माझा हात ठेवला. आहे. तुझ्या मनात पॉझीटीव्ह विचार सोडले आहेत. अनेक बाबतीत तू आता पूर्वीपेक्षा खूपच पॉझीटीव्ह झाली आहेस. पण तू तुझ्या लग्नाच्या बाबतीत अजूनही पॉझीटीव्ह झालेली नाहीस. त्यामुळं आज मला एक विशेष प्रयोग करून तुला पूर्ण पॉझीटीव्ह बनवावं लागेल’
‘कसला प्रयोग?’
‘आज मी तुझ्या मनातले सगळे उरले सुरले निगेटिव्ह विचार काढून घेणार आहे. तुझ्याच तोंडून पॉझिटिव्ह विचार वदवून घेणार आहे’
‘ते कसं?’ तिनं विचारलं.
‘मला तसं करता येतं’

ती कांही बोलली नाही.

कांही सेकंदाने तो म्हणाला, ‘एक काम कर... डोळे झाकून घे. मी सांगितल्याशिवाय उघडायचे नाहीत आणि मी जे सांगतो ते मनात साठवून ठेवायचं’

शिवानीने तिचे डोळे झाकून घेतले. त्यानं तिच्या डोक्यावर आपला उजवा हात ठेवला. मग बोलायला सुरवात केली...
‘शिवानी, मी काय म्हणतो ते नीट लक्ष देऊन ऐक. मी जे विचारेन त्याची खरी खरी उत्तरे दे. मनात दुसरे कसले विचार येऊ देऊ नकोस’
‘हो, देईन’
‘रेडी?’
‘रेडी’
‘शिवानी, तुला वाटतंय ना, तुझं लग्न लवकर व्हावं असं?’
‘हो’
‘कधीपर्यंत व्हायला पाहिजे असं वाटतंय?’
‘एक वर्षाच्या आत’
‘ठीक आहे, होईल. आता मला सांग, तुला नवरा कसा पाहिजे?’

पुढे वाचा:
http://mahaakatha.blogspot.in/2015/07/1.html