Chota Kavi

प्रेयसी : Preyasi Marathi Goshti New
« on: June 03, 2012, 11:10:57 AM »
♥ ♥ ♥
"प्रेयसी :- कसला विचार करतोस ?
प्रियकर :- मी विचार करतोय त्या वेळेचा, ज्या वेळेस पृथ्वीवर पाठविण्यासाठी देव तुला तयार करत होता ......!!!
प्रेयसी :- wow !! Interesting ♥ ....... मग पुढे ???
प्रियकर :- ती वेळ देवासाठी नक्कीच अवघड गेली असणार, देव खूप गोंधळला असणार .....
प्रेयसी :- असे का ?
प्रियकर :- कारण प्रत्येक जणाने तुला मिळवण्यासाठी नक्कीच देवाकडे प्रार्थना केलेली असणार."
♥ ♥ ♥