msanglikar

एक न-प्रेमकथा
« on: July 25, 2015, 10:14:37 PM »
 -महावीर सांगलीकर

एक तरुण मुलगी अपॉइंटमेंट न घेताच एकेदिवशी माझा पत्ता शोधत शोधत माझ्याकडे आली. कांहीतरी सिरिअस केस होती म्हणून मी ती लगेच घेतली.

‘सर’, ती म्हणाली, ‘माझं एका मुलावर प्रेम आहे. मला त्याच्याशी लग्न करायचं आहे, पण या लग्नाला माझ्या घरच्यांचा विरोध आहे. मी काय करू?’

मी तिला दोघांच्या जन्मतारखा विचारल्या. त्या बघताच मी तिला म्हणालो,
‘तू या मुलाचा नाद सोडून दे. याचं तुझं पटणार नाही. याच्याशी लग्न करून तू सुखी होणार नाहीस’

ती हिरमुसली. म्हणाली, ‘पण त्याचंही माझ्यावर खूप प्रेम आहे....तो माझ्याशिवाय जगू शकत नाही.  मी त्याच्याशिवाय जगू शकत नाही. तो मला सुखी ठेवेल’
‘हे बघ, तुमच्या जन्मतारखा एकमेकांना अजिबात अनुकूल नाहीत. तू त्याच्याशी लग्न केलेस तरी ते फार काळ टिकणार नाही. हे मी अंकशास्त्राप्रमाणे सांगतोय.  मला सांग, तू काय करतेस?’
‘मी बारावीत शिकत आहे’
‘आणि तो मुलगा?’
‘तो रिक्षा चालवतो’
‘तुझे आई-बाबा काय करतात?’
‘बाबा महापलिकेत ऑफिसर आहेत. आई गृहिणी आहे’
‘भाऊ? बहीण?’
‘भाऊ नाही. मोठी बहीण आहे. ती लग्न होऊन अमेरिकेत सेटल झाली आहे’
‘तिचा नवरा काय करतो?’
‘तो आय.टी. इंजिनीअर आहे’
‘तू पुढं काय करणार आहेस?’
‘कांही नाही. लग्न करून संसार करणार’

‘ठीक आहे. आता तू त्या मुलाशी लग्न करणं वास्तवतेच्या नजरेनं बघ... आई-वडलांचा विरोध डावलून तू हे लग्न केलंस तर उद्या काय काय होऊ शकतं याची तू कल्पना केली आहेस का? तुझी, तुझ्या आई वडिलांची समाजात नाचक्की होईल. उद्या तुझं तुझ्या नवऱ्याशी बिनसले तर तुला माहेरचे दरवाजे कायमचे किंवा अनेक वर्षे बंद होऊ शकतात.... तुझ्या बहिणीनं अमेरिकेत असलेल्या मुलाशी लग्न केलं आणि तू इकडे कसल्या मुलाशी लग्न करायचे स्वप्न बघतेस? हे बघ, मुलींनी नेहमी आपल्यापेक्षा सर्व दृष्टीने श्रेष्ठ मुलाशी लग्न करायला पाहिजे. शहाण्या मुली तेच करतात’
‘सर, तुम्ही पण जात-पात मानता?’
‘नाही, इथं जातीचा प्रश्न नाही. मला तुझी जात माहीत नाही आणि त्या मुलाचीही. मी तर केवळ तुम्हा दोघांच्या जन्मतारखेवरूनच सांगितलं की हे लग्न टिकणार नाही. आंतरजातीय लग्नाला माझा विरोध नाही. उलट आंतरजातीय, आंतरभाषिक, आंतरधर्मीय, आंतरप्रांतीय लग्न करणा-यांची पुढची पिढी जिनिअस निपजते. म्हणून माझं मत हे आहे की आपल्याच जातीत लग्न करणं शक्यतो टाळलं पाहिजे. पण इथे एक अट आहे...  असे लग्न एकाच क्लासमध्ये झाले पाहिजे. मुलीच्या आणि मुलाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक दर्जात टोकाचा फरक नाही पाहिजे. तुझ्या केसमध्ये असा टोकाचा फरक आहे’

पुढे वाचा:
http://mahaakatha.blogspot.in/2015/07/blog-post.html