prakash

तुमच्यासाठी काय पण!
« on: March 20, 2014, 10:51:53 AM »
तू म्हणालीस " तुमच्यासाठी काय पण!"
विचार करून बोल, नाहीतर म्हणशील
"तेव्हढे सोडून बोला" काय पण
[/b]