Sanjay Ronghe

" लक्षण हे बर नाही "
« on: December 31, 2013, 11:53:18 AM »
झपाटल आता मनाला
भिनलय प्रेमाच वारं ।
बघा पाणीही गोड झाल
अरबी समुद्राच खारं ।
वाट बघाया लागलो
उघडुन दाही दारं ।
माझा मी न उरलो आता
तुज देउन टाकल सारं ।
sanjay R.



वेड्या मना आता
तुझ काही खर नाही ।
क्षणा क्षणाला सुर बदलतो
लक्षण हे बर नाही ।
sanjay R.


Sanjay R.

nilesh mali

Re: " लक्षण हे बर नाही "
« Reply #1 on: January 26, 2014, 01:06:27 PM »
झपाटल आता मनाला
भिनलय प्रेमाच वारं ।
बघा पाणीही गोड झाल
अरबी समुद्राच खारं ।
वाट बघाया लागलो
उघडुन दाही दारं ।
माझा मी न उरलो आता
तुज देउन टाकल सारं ।
sanjay R.



वेड्या मना आता
तुझ काही खर नाही ।
क्षणा क्षणाला सुर बदलतो
लक्षण हे बर नाही ।
sanjay R.