sonam

मनाला थांबवणार : marathi charoli on love

वाहणा-या मनाला थांबवणार
भरकटलेल्या जिवनाला दिशा देणार.
कोणीतरी आपलं असावं ..........

मनाला थांबवणार : marathi charoli on love

मनाला थांबवणार : marathi charoli on love

sonam

मनाला थांबवणार : marathi charoli on love
« Reply #1 on: December 05, 2012, 10:11:52 AM »
तू कूठेही असलीस तरी माझ्या जवळ आहॆस
तू कशीही असलीस तरी आजही माझी आहे


marathi charoli on love

sonam

Re: मनाला थांबवणार : marathi charoli on love
« Reply #2 on: December 12, 2012, 10:31:39 AM »
तुझी प्रित सदा त्या उसळत्या लाटांवरी
हा किनारा झरला होता फ़क्‍त तुझ्यासाठी

आजही तु म्हणे लाल हात रंगवतेस कधी
तेव्हां माझा रंग उडाला होता फ़क्‍त तुझ्यासाठी

sandeep borade

m4marathi
« Reply #3 on: October 06, 2013, 07:08:38 PM »
तू कूठेही असलीस तरी माझ्या जवळ आहॆस
तू कशीही असलीस तरी आजही माझी आहे


marathi charoli on love

Madhudin

Re: m4marathi
« Reply #4 on: October 08, 2013, 12:48:12 PM »

तू कूठेही असलीस तरी माझ्या जवळ आहॆस
तू कशीही असलीस तरी आजही माझी आहेRe: m4marathi
« Reply #5 on: November 27, 2013, 09:47:31 PM »
तू कूठेही असलीस तरी माझ्या जवळ आहॆस
तू कशीही असलीस तरी आजही माझी आहे


marathi charoli on love