sonam

सहवास : Marathi Charoli on Love
« on: September 22, 2013, 08:34:52 AM »
एरवी आयुष्यात सार काही आहे ,
पण नाही तुझा तो सहवास ..
जो मिळेलच या आशेने
चालू आहे माझा जीवन प्रवास