vedant

थांब जरा तू marathi Charolya
« on: September 07, 2012, 03:41:31 PM »
थांब जरा तू
बरसू नकोस
ती येणार आहे
तु ही तरासू नकोस