sonam

थोडे थोडे म्हणतांना
शब्दच सारे संपून गेले
दार उघडून पाहीले तर
रक्ताळ्लेले ह्रदय हसत मेलेmarathi love charloli.


marathi love charlolya.


charlolya.


marathi charloli.


marathi charlolya.