vedant

मन : Marathi Love Charolya
« on: September 04, 2012, 11:54:35 PM »
येवुन मिठीत आज म्हणाली
तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही
तूच हवास जवळ सारखा.......
मनाला दुसरं काही रुचत नाही