Manasi

मी माझा - Mi maza - mararthi charolya collection
« on: February 27, 2012, 10:45:03 PM »
मी माझा - Mi maza , mee maza, mi majha,
-------------------------------------------------------------------

येथे वेडे असण्याचे
     खूप फायदे आहेत
शहाण्यांसाठी जगण्याचे
    काटेकोर कायदे आहेत

------------------------------------------------

ठाऊक असत तुझं येण अशक्य आहे
   तरी मन तुझी वाट पाहण सोडत नाही
मी हि म्हणतो , जाऊदे,
   मी त्याच मन मोडत नाही

-------------------------------------------------

नेहेमीच डोक्याने विचार करू नये
   कधी भावनानाही वाव द्यावा
आसुसलेल्या डोळ्यांना
   स्वप्नांचा गाव द्यावा.

------------------------------

मी आहेच जरा असा
   एकट एकट एकता राहणारा
वाळक पण सुध्दा गळताना
तन्मयतेने पाहणारा

------------------------------------

उमलण आणि फुलन
   यात खूप अंतर आहे
उमलण अगदी स्वाभाविक
आणि
   फुलन त्या नंतर आहे