sonam

तिचं माझ नात अस असाव...
माझ सुख तीला सांगावं
दुख्ख तिचं जाणून घ्याव