vedant

एकतर्फी प्रेम सोप नसतं गं....
तुला त्याची किमंत नसेल
पण आशा नसतानाही लढणं
सोप नसतं गं....