vedant

ओंजळीतले क्षण
« on: September 07, 2012, 04:50:37 PM »
ओंजळीतले क्षण
केवळ प्रेमाचे होते..
नकळत आवडलेलीस तू
माझे मलाच कळले नव्हते..