vedant

रिमझिम पडणारा पाउस अन तुझी आठवण
दोन्हीही मला चिंब भिजवून जातात
पाउस बाहेरून भिजवतो तर तुझी आठवण आतून