virat

नव्याने जगण्यासाठी
« on: March 25, 2015, 07:27:13 PM »
हसण्यासाठी मी आता एक कारण शोधत आहे..
पुन्हा नव्याने जगण्यासाठी मी आता मरण शोधत आहे..
कसली कशाची हवी भीती..
अंधाराशीच जडली माझी प्रिती..
काळाने झडप घातली, तुटली सारी नाती.....