भेट घडली खुप दिवसांनी आज,
हा वेडा जीव माझा बावरला.
कसे सांगु सखे तुजला,
ग्रीष्मात ही मनी गुलमोहर फुलला.

यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
०५ एप्रिल २०१५

९८९२५६७२६४