RAM NAKHATE

रामच्या चारोळ्या.....
« on: July 08, 2016, 01:35:34 PM »
मनातुनि प्रेम कर ...
भेटेल ती तुला...
मनात तुझ्या प्रेम वेडे..
 नाव तिचे सांग मला....!
                   - नखाते राम
           मो. नं. ९५४५०१३६७९
            मु. मांडणी, ता. अहमदपुर,
                  जि. लातुर.