m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: RAM NAKHATE on July 09, 2016, 07:24:34 PM

Title: रामच्या चारोळ्या.. ...
Post by: RAM NAKHATE on July 09, 2016, 07:24:34 PM
प्रेम तुमच गोजीरवानी...
मनातुनी बोलतो वाणी .....
ऐकली ही कहाणी सर्वानी....
एकच वाणी कानोकाणी....
तुमची काहाणी, प्रेम कहाणी....!
...............................................
                       - राम नखाते
               मु.मांडणी, ता. अहमदपुर
                         जि.लातुर