m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: RAM NAKHATE on July 09, 2016, 07:53:37 PM

Title: रामच्या चारोळ्या....
Post by: RAM NAKHATE on July 09, 2016, 07:53:37 PM
अश्रुचे हे मोल तुम्हा...
तिला कसे कळले...
बोलती तिचे डेळे..
डोळ्यातुनी पुन्हा
तिने मोतवांचे अश्रु वाहीले...
~~~~~~~~~~~~~~~~
                    - नखाते राम
          मु. मांडणी, ता. अहमदपुर,
                     जि.लातुर.