m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: RAM NAKHATE on July 21, 2016, 01:17:44 PM

Title: आम्ही सोनार..
Post by: RAM NAKHATE on July 21, 2016, 01:17:44 PM
आम्ही सोनार.....
••••••••••••••••••••••••••
मी आहे जातीचा सोनार |
देतो धातुंना सुंदर आकार ||
धातुंचे बनवतो अलंकार |
मी आहे पेशेवार सोनार ||

काम आम्ही स्वतः करतो |
त्याचा गाबा सराफ खातो ||
कामात आमची ईमानदारी |
सराफ करतो कामात चतुरी ||

कामावर आमच्या ध्यान ठेवी |
ईनाम त्यांच्या खिशात ठेवी ||
कामात आम्ही कारागीर |
आमचे नाव आहे सुवर्णकार ||

काम आमचे नाजुकीचे |
डोळा पडता गायप व्हायचे ||
चोर त्याला टोकुन पाहायचे |
काम करतो सोने-चांदीचे ||

जोखीम आमच्या कामाची |
महागडी धातु पगळायची ||
आम्ही सोनार ईमानदार |
देव आमचा नरहरी सोनार ||
               - कवी राम नखाते
            मो. नं. ९५४५०१३६७९
          मु. मांडणी, ता. अहमदपुर
                   जि. लातुर.