wbuilders2

आयुष्याच गणित
« on: September 07, 2016, 09:55:20 PM »
आयुष्याच गणित मला आजवर कधी कळालच नाही...
नको नको ते मिळत गेल सारं, हव ते अजुनही मिळालच नाही.....
snoky