m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: pallvi on October 21, 2016, 01:39:38 PM

Title: प्रश्न छोटासा
Post by: pallvi on October 21, 2016, 01:39:38 PM
निघालास?

प्रश्न छोटासा तिचा...एकाच शब्दाचा,
जखडून पावले.. किती अफाट झाला

बंध अदृश्य अन तो नकार जाण्याला
तिचा किनारा तहानलेला अन तो लाट झाला