m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: pallvi on October 21, 2016, 01:46:12 PM

Title: तुझ्या माझ्या प्रश्नांची उत्तरं
Post by: pallvi on October 21, 2016, 01:46:12 PM
तुझ्या मनात काय चाललं असेल याचा विचार करताना जवळ आल्यासारखं वाटतं.
खोटं नाही सांगणार. भासही होतात मला तुझे.
तुझी एक हाक इतकी महागडी कशी रे व्हावी?
दोन जीव एकत्र राहताना हवा, पाणी, अन्न असूनही हे जीव असे का गुदमरावेत?
तुझ्या माझ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण जगाला का विचारावीत?