m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: pallvi on October 21, 2016, 01:47:57 PM

Title: माणूसच नसणं
Post by: pallvi on October 21, 2016, 01:47:57 PM
पण प्रेम असतं हा अनुभव आल्याशिवाय ते खोटं ठरवता येत नाही.
विचित्र आहे की, असणं सिद्ध करणारा माणूसच नसणं ओरडून सांगतो.