m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: pallvi on October 21, 2016, 01:49:06 PM

Title: अपेक्षेनेही श्वास सोडले
Post by: pallvi on October 21, 2016, 01:49:06 PM
तो म्हणाला, "खरंतर मनातच नाहीये माझ्या"
मग मीही जाऊ दिलं. म्हटलं, "जबरदस्तीचं नातं ओझ्याहून जड असतं."
तु वळूनही नाही पाहिलंस आणि माझ्या होत्या नव्हत्या अपेक्षेनेही श्वास सोडले.
एक शरीर म्हणून मी श्वास घेत राहणं योग्यच होतं,
मीही तो घेत राहिले... निर्लज्जपणा नाही वाटला कधीच.
कदाचित प्रेमबीम सगळं खोटं असतं असा प्रसंग असेलही हा.