m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: pallvi on October 21, 2016, 01:49:51 PM

Title: रिकामी ओंझळ
Post by: pallvi on October 21, 2016, 01:49:51 PM
अंधाराचं अस्तित्व ते काय?
अंधाराला अस्तित्वच नसतं, उजेडाचं हजर नसणं म्हणजे अंधार.
"असो.." म्हणून पुढे जाता आलं पाहिजे.
पावला पावलावर मी अजूनही जिवंत आहे हे ध्यानात असलं पाहिजे.
कारण श्वास आहेत तर बदलता येतं, मिळवता येतं.

रिकामी ओंझळ मिळवण्याची संधी देते.