m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: Manasi on November 14, 2016, 01:03:18 PM

Title: आयुष्यात एक दिवस असा यावा
Post by: Manasi on November 14, 2016, 01:03:18 PM
आयुष्यात  एक  दिवस  असा  यावा
मला  तुझा  पूर्ण  विसर  व्हावा

न  आठवणीत , न  श्वासात ,
न  हृदयाच्या  स्पंदनात ,
अगदी  स्वप्नात  सुद्धा  तुझा  अंश  नसावा

पण  त्या  दिवशी  तू  प्रत्यक्षात  माझा  असावा 
फक्त माझा असावा 
Title: Re: आयुष्यात एक दिवस असा यावा
Post by: SANDIPATIL on November 20, 2016, 11:37:39 AM
छान