SANDIPATIL

पहारा
« on: November 20, 2016, 11:45:41 AM »
आठवणींवर माझ्या
नेहमी असतो तुझाच  पहारा
पाणी असूनही जवळ
जसा तहानलेला सागरी किनारा
संदिप