m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => प्रेमाच्या मराठी चारोळ्या ( Premavar Marathi Charolya) => Topic started by: SANDIPATIL on November 20, 2016, 11:45:41 AM

Title: पहारा
Post by: SANDIPATIL on November 20, 2016, 11:45:41 AM
आठवणींवर माझ्या
नेहमी असतो तुझाच  पहारा
पाणी असूनही जवळ
जसा तहानलेला सागरी किनारा
संदिप