Rahul Vitkar


प्रेम सगळीकडे आहे, असावे तर फक्त मनाचे डोळे
Engineering च्या मार्क मेमो कडे बघून झालेला बाबांचा संताप असो,
आई ने गायलेले अंगाई गीत असो
यात असते प्रेम...
पाढे चुकल्या नंतर ताई ने दिलेला धपाटा असो,
माझा उदास चेहरा बघून दादा ने विचारलेला प्रश्न “का रे lovestory मध्ये काही प्रोब्लेम ?”
यातहि आहे प्रेम...
तिने खाऊ घातलेली पुरण पोळी असो कि कटाची आमटी,
आम्ही सोबत खालेले chocolates,
यातही आमच्या मैत्री चे प्रेम आहे...
तिच्या नावातच ‘प्रेम’ आणि माझ्या नावात ‘अनंत’,
असे माझे हे ‘अनंत प्रेम’ तिच्यावर...
याच प्रेमाने जीवनाला अर्थ दिला...
याच प्रेमाने एक आत्मविश्वास दिला...
कधीतरी पालवी फुटेल आणि या ‘अनंत प्रेमाचे’ एक फुल उमलेल,
प्रेम सगळीकडे आहे ,असावे तर फक्त मनाचे डोळे :'(
राहुल इटकर...