sonam

तुझा हसन तुझ लाजण
फुला पेक्षा कमी नाही..
..तुझ्या प्रेमात कधी पडलो
माझ मलाच कळल नाही..

Marathi Premavar Charolya
Marathi lovely charolya