Dhir New
« on: November 21, 2016, 02:44:22 PM »

Swayampak gharat
.... karat hoti shira
.....pasun dur rahanyas
Nahi mala "DHIR" jara..

√Subscribe YouTube channel
Sarv Ukhane