Tejasvi

हो नाही म्हणता म्हणता
लग्नाला संमती दिली
हो नाही म्हणता म्हणता
लग्नाला संमती दिली
आणि देवा ब्राम्हणाच्या साक्षीने ........
माझी झाली.