Tejasvi

सामावलाय माझा आनंद
« on: June 10, 2012, 04:13:04 PM »
सहानुभूतीच्या गुलाबी पाकळ्यात प्रेमाची भर पडताच, तयार होतो प्रेमाचा गुलकंद,
        xxxxxxxxxx  नावातच सामावलाय माझा आनंद.