anagha

aai
« on: October 11, 2013, 05:38:16 PM »
  आई

असा एकही दिवस नाही,तुझी आठवण येत नाही,
सतत डोळ्यासमोर असते तू ,भू लोकी नसूनही करते पाखरण आमची I 

मनात हूर हूर दाटून येते ,तू असतीस तर किती बरे वाटले असते, 
मार्ग दर्शन तुझे लाभले असते ,काही वेळा काही सुचतच नाही I

चलबिचल मनाची होई ,तुझ्या फोटो समोर येऊन मी उभा राही, 
तू गेल्याने झालेले नुकसान कसे बरे भरून येई?

मनातील पोकळी कशी  बरे  भरून येणार ?
तुझ्यावर भार टाकून अश्रूंना मोकळी वाट करून कशी देऊ ?

प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याची आई तू , दुरून का होईना पाखरण करतेस तू ,
माया ,ममता प्रेमाचा तुझा स्पर्श , आठवणीत जपून ठेवला तो, 

सुरक्षित असे आशीर्वाद रुपी कवच ,सौरक्षण करते आमचे ,       
निर्भय पणे वावरतो आम्ही ,टप्पे  टोणपे पचवतो आम्ही I   

तू  दाखविलेला कष्टाचा  मार्ग ,अवलंबितो आम्ही,   
तुझ्याच मार्गदर्शनाने पुढची वाट चालतो आम्ही , 
पण तू नाही ,याचे  शल्य जाणवत असते मनी I