anagha

kavita-maghe valun baghatana-
« on: January 09, 2014, 12:48:15 PM »
मागे वळून बघतांना ------                                                                                                                                                                                                                     
मागे वळून बघतांना ,                                                                                                                                                             
जीवनाचे रहस्य उलगडत जाते ,भूतकाळातील आठवणींना पाया माना .                                                                                                                                     
 सत्य ते हे की ,वर्तमानात जगायचे असते . १                                                                                                                                                                   
  काळाच्या ओघात बरेच काही वाहून गेले ,                                                                                                   
संधी आली पण गमावली ,असे सारखे वाटत असते ,                                                                                                                                   
हूर हूर मनात दाटून येते ,भविष्याची काळजी मात्र वाढतच जाते . २                                                                               
भूत -भविष्याचे ओझे वर्तमानच वाहत असतो .                                                         
वर्तमानातच भविष्याचे उज्जल स्वप्न दडलेले असते ,                                                                                                               
वर्तमानालाच आपले माना ,                                                                                                         
आला क्षण सुखात घालवा . ३