vedant

आई : marathi kavita for aai
« on: September 22, 2012, 02:54:28 PM »
आई' हा शब्द पहिल्यांदा उच्चारणं असते एक आठवण...
आईचं बोट धरून रांगणारा पोर चालू लागतो ती असते आठवण...
भुकेलेल्या पिलाला घास भरवते आई... ती एक आठवण...
आईच्या डोळ्यांदेखत मुलं आकाशात उंच झेप घेतात ती असते आठवण...
सरतेशेवटी "आई तुला नाही गं कळत यातलं काही" असं म्हणण्याजोगी मोठी होतात मुलं..

ती एक आठवण...marathi kavita for aai

marathi kavita for aai