बाळा

विरह
« on: September 07, 2016, 09:27:43 PM »
💐💐💐

         सुटल्याने सुटेना

         जीवनाचा  गुंता

         प्रेमाचे हसे

         झाले कसे...

            💐💐

         कसे बसे उठलोया

         सावरलया जीवा

         पड्याल तीरी एकटे
 
         तिमिरची दिसे...
           
               💐💐

         काजव्यांचा दिवा

         करी प्रेमाचा हेवा

         उजळे ना काठ तुझा

         जवळी प्रीत जर नसे...

               💐💐

         ना शक्य ना आशा

         इथे मृतांचा वसा

         जगी या मृतांच्या

         प्रीत.....मृगजळी भासे...

               💐💐

             शुभ रात्री
               
              💐💐💐