Chota Kavi

भिकारी.....
« on: August 12, 2012, 11:29:18 AM »


भिकारी...
___________

त्या तिथे
मंदिराच्या बाहेर..
बसला कोणी एक
भिकारी होता...!!!

आशेने पाहत
त्या..
येणार्‍या जाणार्‍या
गडगंज झालेल्या नजरेकडे..
हव्यासाचे हास्य बाळगनार्‍या
त्या लालकाळ्या ओठांकडे...!!!

आशेने पाहत
त्या..
भरगच्च मिळूनही आणखी
कशासाठी तरी हापापल्या खाणीकडे..
मिळेल काहीतरी थोडेफार
लाचर त्या विचाराने...!!!

जाणारा जात असतो..
येणारा येत असतो..
भिकारी कायम तिथेच
देवाच्या दारी..
मनात कसली तरी
श्रद्धा बाळगून असतो...!!!

नशिबाने काही मिळाले म्हणून
कोणी एक भलताच आस्तिक होतो..
दैवाने सारे नेले म्हणून
कोणी एक भलताच नास्तिक असतो...!!!

उरला एक तो भिकारी
आस्तिक.. नास्तिकच्या..
हिंदोळ्यावर झूलणारा
थोड्याफार आशेसाठी..
ना काही त्याला मिळाले
नाही काही त्याचे गमावले...!!!

एक तो भिकारी
ना कधी आस्तिक होता..
ना कधी नास्तिक होता..
तरी..
मनात कसलीतरी श्रद्धा
बाळगून तो होता...!!!

मिळेल त्या पैश्यावर
आनंदित होऊन..
देव तुला सुखी थेवो
म्हणत होता..
त्या तिथे
मंदिराच्या बाहेर..
बसला कोणी एक
भिकारी होता...!!!

gauta wadhave

Re: भिकारी.....
« Reply #1 on: September 05, 2017, 08:30:41 PM »
छान

radhema

Re: भिकारी.....
« Reply #2 on: June 08, 2019, 09:24:47 PM »