shodh
« on: December 28, 2010, 11:00:10 AM »
रखरखत्या या जीवनाच्या ऊन्हात
थंड मायेचा पाझर मी सापडतो.


चटके सोसत असताना
कुठेतरी प्रेमाची शितलता मी सापडतो.


तहानलेल्या व्याकूळ माझ्या डोळ्यांत
सुखसागराचा गारवा सापडतो.


आठवनीँच्या वेगवेगळ्या ऋतूंमधुन
जून्या नात्यांची गरमी मी सापडतो.


हिवाळ्याच्या या कडाक्याच्या थंडीत
मैत्रीची ऊब मी सापडतो.


काळाच्या ओघात पडून गेलेल्या पावसात
क्षणांचे दवबिँदु मी सापडतो.


डोळ्यात येणा~या भरती ओहोटित
गहिवरलेले मोती मी सापडतो.


दूस~यांच्या तोंडावर आनंदाची फुले उमलवताना
माझ्यातला मी आता मलाच सापडतो.


हृदयाच्या पडद्याआड डोकावून पाहताना
माझ्यात दडलेला कविकुमार मी सापडतो