Chota Kavi

आपल्या konkanatle लाल मतिचे जुन्य पध्दतीचे घार...!!!!