Chota Kavi

स्पर्श...!!!
« on: June 16, 2012, 08:10:10 PM »
स्पर्श...!!!

तू ओळखावे मला तो हर्ष आज झाला...
तुझ्या मनाचा मला तो स्पर्श खास झाला ...

अजाण होते विसाव्याचे ठिकाण माझे .....
विरून गेल्या दिशा तो भास खास झाला...

इलाज आहे कुठे ....? गहीवारण्यास येथे...
निरोप माझा आता त्या आसवास झाला ...

तू घेऊन आलीस स्पर्श चांदण्यांचे....
अन चांदराती आठवणीचा प्रवास झाला....

निशब्द झालो आता मी प्रियेच्या समोर..
हवाहवासा असा तो आज त्रास झाला....!!!