Chota Kavi

तुझ्या आठवणीचं
« on: June 09, 2012, 08:46:22 PM »
तुझ्या आठवणीचं काहूर मनात दाटत.

त्या वळणावर तू मला दिसशील, अन बोलशील,

मी आलेय, बस झालं असं तुझं वागणं

अन माझं तुझ्याकडे वेड्यासारखं बघणं,

आता मात्र डोळे दुखून जातात , पाय थकून जातात ,

तू येणाऱ्या रस्त्यावर कित्येक ओळखीचे भेटून जातात ,

मी भानावर येतो, स्वतालाच हसतो ,

तू तर माज्या पासून दूर आहेस ,

असो माझा येणारा जाणारा श्वास आहेस ,

इतका गुंतलोय तुझ्यात,

प्रत्येक क्षण तुझां आभास आहे.....