Chota Kavi

Boyfriend ...........marathi funny sms
« on: August 11, 2012, 10:13:43 AM »
Boyfriend : मी तुझ्या रोज
रोजच्या मागण्यांनी
तंग आणि कफल्लक होऊन
आत्महत्या करतोय..
.
.
.
.
.
.
.
.
Girlfriend: बस करना रडवशील आता,,
१ चांगला पांढरा शुभ्र ड्रेस घेऊन दे..
.
.
.
.
१०व्या ला काय घालू..marathi funny sms