m4marathi Forum

मराठी कविता (Marathi Kavita) => इतर कविता - Marathi Kavita => Topic started by: dipika on January 29, 2018, 10:19:33 AM

Title: जीवनातलं सत्य.....
Post by: dipika on January 29, 2018, 10:19:33 AM
    जीवनातलं सत्य

देव माणसाला बदलेलंच
हे सांगता येत नाही...

पण माणूस कोणत्याही क्षणी
त्याचा देव बदलू शकतो..