Manasi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 प्रेम कविता | मराठी प्रेम कविता  | मराठी कविता  | Prem Kavita   | marthi Prem Kavita | Marthi Kavita | Marathi Poem  | Marathi Poems | beautiful marathi poem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

college madhye अनेक मुले असतात
पन जो सर्वात साधा सुधा दिसतो
तो मराठी मुलगा असतो !!

college madhye अनेक मुले असतात
पन जो सर्वांना सतत मदत करीत असतो
तो मराठी मुलगा असतो !!

college madhye मुले पिज़्ज़ा बर्गर खातात
पन जो नेहमी वडा पाव खातांना दिसतो
तो मराठी मुलगा असतो !!

college madhye मुले सिगरेट पिऊन येतात
पन जो घरुन पुजा करुनच येतो
तो मराठी मुलगा असतो !!

college madhye मुले मुलींना प्रोपोज करतात
पन जो आवडत्या मुलीला फ़क्त चोरुनच पहात असतो
तो मराठी मुलगा असतो !!
college madhye अनेक मुले असतात
पन जो सर्वात साधा सुधा दिसतो
तो मराठी मुलगा असतो !!

college madhye अनेक मुले असतात
पन जो सर्वांना सतत मदत करीत असतो
तो मराठी मुलगा असतो !!

college madhye मुले पिज़्ज़ा बर्गर खातात
पन जो नेहमी वडा पाव खातांना दिसतो
तो मराठी मुलगा असतो !!

college madhye मुले सिगरेट पिऊन येतात
पन जो घरुन पुजा करुनच येतो
तो मराठी मुलगा असतो !!

college madhye मुले मुलींना प्रोपोज करतात
पन जो आवडत्या मुलीला फ़क्त चोरुनच पहात असतो
तो मराठी मुलगा असतो !!


More Marathi Fun :-

www.m4marathi.com/movies

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 प्रेम कविता | मराठी प्रेम कविता  | मराठी कविता  | Prem Kavita   | marthi Prem Kavita | Marthi Kavita | Marathi Poem  | Marathi Poems | beautiful marathi poem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yogi_3280

Re: College Days And Marathi Guy
« Reply #1 on: July 02, 2011, 01:39:42 PM »
He barobar ahe