Chota Kavi

प्रेम
« on: July 16, 2012, 06:52:06 PM »
प्रेम म्हणजे आंब्याच लोणचं
ओठावर घेताच .
झाकलेल्या.डोळ्यातूनच सर्व भावना कळतात..

प्रेम म्हणजे मिरची चा ठेसा..
जिभेला चिटकताच
भिजलेल्या डोळ्यातूनच सर्व भावना कळतात..

प्रेम म्हणजे गुलाबजामून..चा पाक..
तोंडात घेताच..
फुललेल्या गालातूनच सर्व भावना कळतात..

प्रेम म्हणजे थंडगार बर्फ..
जीभेमध्ये पकडताच..
मिटलेल्या डोळ्यांनीच साऱ्या भावना कळतात..

प्रेम म्हणजे..गरम चहा..
सुर्र्र कून येनारया आवाजातूनच साऱ्या भावना कळतात..

अश्या प्रेमाच्या खूप व्याख्या आहेत..
ज्या कि फक्त भावना व्यक्त करतात..
पण ज्याला त्या भवना फक्त ईशारयातूनच कळतात..
त्याला खर प्रेम म्हणतात....